Citrix VDI-in-a-Box

Nalezněte ideální řešení virtualizace desktopů pro malé firmy

Škálovatelné a cenově dostupné VDI pro podniky s omezeným rozpočtem

Citrix nabízí řešení ideálně přizpůsobené potřebám, pevně stanoveným rozpočtům a omezeným zdrojům malých firem, které chtějí zavést virtualizaci desktopů ze stejných důvodů jako velké podniky: ke zjednodušení IT a snižování nákladů, zvyšování produktivity, vylepšení spolupráce a bezpečnému sdílení informací.

Citrix VDI-in-a-Box zpřístupňuje výhody virtualizace desktopů podnikům všech velikostí. Tato jednoduchá, cenově dostupná all-in-one VDI softwarová appliance umožňuje rychlé dodání centrálně zpravovaných virtuálních desktopů za méně, než jsou náklady na nákup nových počítačů.

 Zkontaktovat obchodníka

Eliminujte náklady a složitost na tradiční VDI řešení

Toto řešení je určeno pro společnosti s jednoduchými nároky na IT. VDI-in-a-Box eliminuje přes 60% tradiční VDI infrastruktury, včetně serverů pro správu a sdílená úložiště (SAN) a poskytuje nákladově efektivní a dynamické řešení virtualizace aplikací.

Potěšte uživatele možností přístupu odkudkoliv díky technologii HDX

VDI-in-a-Box nabízí personalizované desktopy, na které si mohou uživatelé instalovat své vlastní aplikace a ukládat svoje nastavení a data. Díky vylepšení HDX technologie, zajišťující optimalizaci uživatelského zážituj, je umožněno pohodlnější přístupovat k desktopu z jakéhkoliv zařízení a místa. Virtuální desktopy VDI jsou poté jednoduše přístupné přes aplikaci Citrix Receiver, který lze nainstalovat na miliony různých zařízení.

Zjednodušte IT rychlým nasazením a centralizovanou správou desktopů

All-in-one VDI-in-a-Box virtuální appliance nabízí intuitivní konzoli pro centralizovanou správu, která umožňuje IT administrátorům v podniku nasadit virtuální desktopy bez znalosti datových uložišť SAN/NAS nebo datacenter. Vše může být rychle nasazeno díky jednoduchému nastavení ve 3 krocích. Celé řešení tak lze zprovoznit během jedné hodiny.

VDI-in-a-Box pomáhá malým a středním firmám dělat více za méně

Zjednodušení IT díky tomu, že umožníte administrátorům nasazovat virtuální desktopy pro uživatele na libovolném zařízení.

Snížení nákladů nasazováním virtuálních desktopů za nižší náklady, než jsou náklady u tradičního PC.

Outsourcing IT s využitím virtuálních desktopů jako službou hostovanou partnerským poskytovatelem služeb.

Zvýšení produktivity zaměstnanců a možností jejich spolupráce díky mobilitě, která jim umožní lépe pracovat i lépe žít.

Zvýšení spokojenosti zaměstnanců tím, že si budou moci sami vybrat nejvhodnější místo pro svou práci.