Konsolidace

Zkonsolidujte IT a zjednodušte správu podnikových technologií

Konsolidací použitých technologií v podniku můžete dosáhnout velkých finančních úspor. Po provedení konsolidace se technologické celky stávají vysoce adaptibilními a mohou efektivě reagovat na stále vzrůstající potřeby podniku.

Při využití této služby nejdříve provádíme podrobnou analýzu současného stavu IT, abychom mohli zvolit optimální variantu konsolidace a zároveň vytvořili kalkulaci reálně dosažitelných úspor, které následně smluvně garantujeme. Po analýze přichází realizační fáze, která se řídí připravenou implementační dokumentací a jsou instalovány vybrané technologie. V závěrečné fázi provádíme kontrolní audit, který zhodnocuje dosažené cílé projektu.

Důvody pro využití konsolidace

Růst podniků, postupné obměňování, či pořizování nových serverů, diskových polí, zálohovacích a siťových technologie dle požadavků obchodního prostředí a nároků uživatelů, včetně personálních změn v IT. Všechny tyto faktory a řada dalších vede k tomu, že se IT stává komplexnějším, hůře spravovatelným a nákladnějším na udržbu těchto technologických celků.

IT oddělení mají snahu vycházet požadavkům podniků vstříc, avšak vysoká technologická komplexnost jim to kolikrát ani nedovolí a pokud ano, tak s neadekvátně vynaloženým úsilím. Právě tyto situace úspěšně řeší proces konsolidace.

Výhody při využití konsolidace

Dosáhnutí velkých finančních úspor na provoz a správu technologických celků, včetně snížení nákladu na jejich vlastnictví.

Zjednodušení správy technologií a jejich provozu.

Smluvní garance návratnosti investice.

Vysoká dostupnost služeb a technologií se zavedením prvků automatizace.

Energetická a prostorová úspora, ekologičtější provoz technologických celků.