Servisní služby

Snižte provozní náklady a zajistěte plynulý chod celého IT

Námi nabízené servisni služby vám garantují záruku plyného a efektivního chodu IT, ochranu investic do technologických celků a jejich maximalizaci možného využití v podniku. Ať už současné, či nově vybudované sofwarové a hardwarové architektury proaktivně monitorujeme na základě smluvně definované garanci poskytovaných servisních služeb pro dosažení vysoké dostupnosti. Na základě konzultace se zákazníkem a jeho potřebami stanovujeme individuální servisní plán.

Poskytování servisních služeb je zaštítěno několikaletými zkušenostmi s implementacemi a následnou podporou technologických celků dle platných standardů řízení služeb v oblasti IT.

Důvody pro využití servisních služeb

Ve světe IT je běžné, že technologická řešení, nezávisle na jejich velikosti, nejsou bezúdržbová a dříve, či později je nutné provést patřičné servisní úkony k zachování jejich spolehlivého chodu. Servisní služby tak tvoří nedílnou součást životního cyklu technologických řešení a je třeba s němi při realizacích a následné správe počítat.

Řada podníků řeší servisní podporu využitím vlastních zdrojů, což u komplexnějších technologických řešení sebou přináší nutnost řádného proškolení IT oddělení, či jeho rozšíření o další specialisty v oboru. Nelze opomenout s sebou spojené zavedení pravidelného proškolování těchto IT specialistů.

Splněním těchto základních parametrů lze v podniku vytvořit dostatečné zázemí pro to, aby IT oddělení mohlo flexibilně poskytovat servisní služby na interní úrovni. V celkovém důsledku však IT oddělení podniku bude muset vykazovat zvýšené úsilí, které by mohlo mobilizovat do jiných pracovních činností a jednoznačně vyššími provozními náklady. Zvolením správného partnera pro dodávku servisních služeb tyto náklady snížité s přidanými hodnotami. Kvalitu servisních služeb vám navíc dle smluvní úrovně garantujeme, čimž finančně ručíme za její dodržování.

Vyhody při využití servisních služeb

Neustálý monitoring celé spravované infrastruktury, včetně provádění pravidelných profilaktických kontrol a neustálého zhodnocování provozního stavu s návrhy dalších optimalizací.

Díky dlouhodobým zkušenostem s poskytováním servisních služeb řadu indicentů a problémů řešíme opakovaně, což napomáhá k jejich rýchlému a zdárnému vyřešení.

Variabilita nastavení úrovně servisní smlouvy vám zajistí optimalizované servisní pokrytí provozované infrastruktury. Infrastruktura je v servisní smlouvě rozdělena na jednotlivé prvky, u kterých lze volit rozdílných úrovní servisního pokrytí a eliminovat tak reálná ohrožení s jejich výpadkem.

Smluvní garance dostupnosti služeb pokrytých v rámci servisní smlouvy, ocrhana investic do technologií a maximalizace jejich využití v podniku.

Prokazatelné snížení nákladů při komparaci s variantou využití vlastních interních zdrojů podniku. Možnost podrobného rozplánování nákladů za využívání servisních služeb.