Virtualizace

Jednodušší, rychlejší a celkově efektivnější správa IT

Jednodušší, rychlejší, a celkově efektivnější správa serverů, desktopů a aplikací s vysokou měrou investičních a provozních úspor. Zabezpečení nepřetržitého provozu, co nejvyšší možná produktivita koncových uživatelů, flexibilita pro rychlou reakci na stále se měnící požadavky podniků a nižší finanční náklady charakterizují silný tlak, kterému je IT v dnšení době vystavováno. Aby se dalo těmto požadavkům vyhovět, je třeba využívat technologií jako je virtualizace a automatizace napříč celou IT infrastrukturou.

Našim zákazníkům nabízíme na poli virtualizačních řešení kompletní portfolio služeb zahrnující analýzu současného stavu IT s doporučením případných optimalizací, výpočet ekonomických přínosů při jejím využití, vytvoření Proof-Of-Concept a samotnou fázi implementace, včetně využití servisních služeb pro zajištění garantované dostupnosti a technické podpory.

Výsledky úspěšně realizovaných projektů nám dávají natolik velké ambice, že dokážeme námi deklarované parametry dlouhodobě naplňovat, proto také smluvně garantujeme míru dosažených úspor.

Důvody pro využití virtualizace desktopů a aplikací

Virtualizace desktopů a aplikací si v současné době získává rychle rostoucí popularitu jako flexibilnější a bezpečnější způsob doručování desktopů a aplikací podnikovým zaměstnancům odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení. Díky tomu mohou podniky všech velikostí implementovat jednotná, centralizovaná virtualizační řešení, která podporují zcela nový styl přístupu k pracovním zdrojům, tzv. mobilní pracovní styl.

Jelikož se v podnikové sféře stále více rozrůstá trend používaní vlastních přenosných a mobilních zařízení, které jsou v majetku samotných uživatelů a nepodléhají tak kontrole IT oddělení, je virtualizace desktopů a aplikací ideálním technologickým řešením, které zavádí nový režim Bring-Your-Own-Device (BYOD) umožňující podnikům tyto zařízení do své sítě zařadit a přitom nenarušit vnitropodnikových bezpečnostních politik.

Jednim z hlavními důvodů pro využití virtualizace desktopů a aplikací je značné snížení nákladů na provoz a správu IT. Veškerá data jsou koncentrována na centrálním uložišti, nikoliv na koncových zařízeních, snadnějí tak zajistíte jejich bezpečnost před možnou ztrátou, či zcizením. IT se stává flexibilnějším díky jednoduché, centrálně řízené správě a monitoringu všech virtualizovaných desktopů a aplikací. Dochází tak ke zvyšování kvalit podpory a minimalizaci prováděných servisních úkonů na pracovišti. Využitím virtualizace zajistíte bezproblémovou kontinuitu vašeho podnikání.

Výhody při využití virtualizace desktopů a aplikací

Zavedení režimu Bring-Your-Own-Device (BYOD) umožňující zaměstnancům podniku využívat jakékoliv zařízení, včetně jejich soukromého a získat tak plnohodnotný přístup k podnikovým desktopům, aplikacím a datům.

Mobilitu umožňující k podnikovým desktopům, aplikacím a datům přístupovat odkudkoliv, kdykoliv a z jakéhokoliv zařízení.

Zjednodušení správy virtualizačního řešení a jeho provozu.

Vysoké úspora nákladů za provoz a správu virtualizačního řešení, ochrana investic do technologií, TCO/ROI zpravidla do 24 měsíců.

Smluvní garance návratnosti investice.

Energetická a ekologická úspora.

Nabízené produkty virtualizace

Citrix XenDesktop

Virtualizujte a transformujte desktopy na zabezpečenou službu na vyžádání. Zajistěte splnění potřeb IT i uživatelů v oblasti mobility, zabezpečení a výkonu.

Citrix XenApp

Virtualizujte a transformujte Windows aplikace a zajistěte tak splnění potřeb IT i uživatelů v oblasti mobility, zabezpečení a výkonu.

Citrix XenServer

Využijte pokročilé virtualizační platformy pro optimalizaci vašich serverů. Zajistěte rychlé doručení IT prostředků a jejich snadné rozšíření.

Citrix XenClient

Umožněte svým uživatelům pracovat odkudkoliv i v offline režimu díky virtualizaci laptopů s úplnou IT kontrolou a uživatelskou flexibilitou.

Citrix Workspace Suite

Zavěďte nejkomplexnější integrované mobilní řešení, které pomáhá podnikům a lidem zvýšit produktivitu díky on-demand mobilnímu pracovišti.

Citrix VDI-in-a-Box

Nalezněte ideální řešení virtualizace desktopů přizpůsobené potřebám, pevně nastaveným rozpočtům a omezeným zdrojum malých firem.